Στον ευρύτερο κάμ

Στον ευρύτερο κάμπο της επαρχίας Αγιάς, βρίσκεται η